Baltic Pipe gasrørledning igennem Danmark – en forkert og klimaskadelig investering som vi er imod

Baltic Pipe er et fælles projekt mellem den statsejede virksomhed Energinet og det polske selskab Gaz-System med et etableringsbudget på omkring 6,3 Mia. DKK for den danske del af projektet. Baltic Pipe består af 200 km ny gasrørledning på dansk jord som skal forbinde norske gasproducenter med polske kraftværker.

Denne gasrørledning planlægges i en periode hvor det danske gasforbrug ellers ventes mere eller mindre udfaset, og hvor den Polske energiforsyning skal blive omstilles fra CO2-forurenende kulkraft til rene CO2-neutrale energikilder. Det strider ganske enkelt med Paris-aftalen at etablere denne rødledning, og derfor er 350 Klimabevægelsen i Danmark imod den.

Det ventes at den endelige investeringsbeslutning fra den danske klima- og energiminister bliver taget i efteråret 2018, så det er nu at danske politikere og andre skal overbevises om, at det er en meget dårlig investering.

Se også mere omtale i artiklerne her:
Energinet.dk: https://energinet.dk/Anlaeg-og-projekter/Projektliste/BalticPipe#Milepaele
Energinet.dk: Business case for Baltic Pipe [Artikel]
Milliarddyr gasledning graver hele Danmark op for polakkernes skyld [Artikel]
Baltic Pipe – en dyr og klimaskadelig investering [Artikel]

Hvis du vil være med i vores arbejde om Baltic Pipe, så skriv gerne en mail til sek@klimabevaegelsen.dk