AnsvarligFremtid

Denne gruppe har som formål at udveksle viden om, og lave fælles nye initiativer som understøtter divestment (at flytte investeringer fra fossil til vedvarende energi).

Både globalt og i Danmark er store milliardbeløb investeret i den fossile industri. Disse investeringer fastholder en verden som benytter fossile brændsler, og som muliggør ny efterforskning og udvinding af fossile brændsler.

For at verden skal kunne slå over i mere bæredygtige energiformer, så er det nødvendigt at en langt større del af vores investeringer, eksempelvis midler som pensionskasser og banker investerer, går til virksomheder og forskning indenfor energibesparende og vedvarende teknologier.

En række rapporter, blandt andet fra Carbon Tracker Initiative og HSBC og andre slår desuden fast, at en fuldstændig udvinding af de kendte fossile brændsler er helt uforenelig med den såkaldte 2-graders målsætning. Derfor kan en meget stor del af værdisætningen af de fossile selskaber blive værdiløse hvis politikerne beslutter sig for at sætte en CO2 skat på fossile brændsler, eller på anden måde vil begrænse afbrændingen af de fossile brændsler.

Læs mere: http://www.carbontracker.org/

AnsvarligFremtid har sin egen hjemmeside