fbpx

Bliv frivillig

Vi kan kun redde fremtiden hvis vi er nok som kæmper for den.

Der er mange forskellige måder vi kan arbejde for en sikker fremtid. F.eks.: læserbreve og kronikker, mails til lokale og nationale politikere, store og små demonstrationer, , debatarrangementer, sange og teaterstykker. Vi kan henvende os til redaktioner, ledelser i virksomheder, investorer, og alle som tager beslutninger der kan have indflydelse på klimaet.

Du kan bidrage til at løfte klima-ansvarligheden hos din arbejdsgiver, fagforening, pensionskasse, uddannelsesinstitution og kommune. Hver af os kan arbejde med at fremme den grønne omstilling i de fælleskaber vi indgår i.

Klimabevægelsens arbejde foregår enten gennem en tema- eller aktivitetsgruppe. Temagrupperne udgør store, ofte selvstændige, grupperinger af klimaaktive. Flere af vores temagrupper er fordelt på baggrund af alder og livssituation, f.eks. Den Grønne Studenterbevægelse og Bedsteforældrenes Klimaaktion, men til sammen udgør vi den største græsrods klimabevægelse i Danmark.

Herunder kan du læse mere om de forskellige tema- og aktivitetsgrupper. Måske du finder en der tiltaler dig? I så fald vil vi stærkt anbefale dig at tage fat i den pågældende kontaktperson og tage del i gruppens arbejde.

Temagrupper

Folkets Klimamarch

Folkets Klimamarch

Danmarks samlende klimademonstration, der sætter en grøn og retfærdig omstilling øverst på dagsordenen

Bedsteforældrenes Klimaaktion

Bedsteforældrenes Klimaaktion

Bedsteforældrenes Klimaaktion samler mennesker, som vil sikre en bæredygtig og retfærdig fremtid for vore børnebørn.

AnsvarligFremtid

AnsvarligFremtid

Denne gruppe har som formål at udveksle viden om, og lave fælles nye initiativer som understøtter divestment (at flytte investeringer fra fossil til vedvarende energi).

AnsvarligKommune

AnsvarligKommune

Denne gruppe arbejder for, at danske kommuner frasælger deres investeringer i fossile selskaber. Formålet er at udveksle viden om og understøtte en øget divestment i Danmark.

Baltic Pipe

Baltic Pipe gasrørledning igennem Danmark – en forkert og klimaskadelig investering som vi er imod.

Den Grønne Studenterbevægelse

Den Grønne Studenterbevægelse

Vi er et initiativ startet af studerende fra forskellige videregående uddannelsesinstitutioner i foråret 2018. Vi er gået sammen om at skabe en ny, bred bevægelse karakteriseret ved ungdom og handlekraft.

Klimaforældrene

Klimaforældrene

Vi vil mobilisere forældre til fælles handling for klimaet, både i form af personlige handlinger og påvirkning udadtil. Vi afholder bl.a. klima-cafe i børnevenlige omgivelser, hvor vi har et kort fagligt oplæg hver gang.

Klimatelt på Folkemødet 2019

Klimatelt på Folkemødet 2019

Klimatelt på Folkemødet på Bornholm 13-16 Juni 2019

350 Klimabevægelsen i Danmark har taget initiativ til at lave et egentligt ”klimatelt” på Folkemødet 13-16 Juni 2019 på Bornholm.

KlimaTV

KlimaTV

KlimaTV indsamler og producerer videoer og podcasts om klimasagen.

Solcellegruppen

Endnu er der ikke den nødvendige politiske opbakning til solceller. Vores solcellegruppe skal overbevise politikerne om, at der i Danmark skal opsættes langt flere solceller til at høste ren, CO2-fri energi.

SoMe-gruppen

SoMe-gruppen

Vi arbejder med Facebook, Twitter og Instagram. Hvis du er god til at skrive kort og klart eller tænke i billeder, så vær med!

Organisatoriske grupper

IT-gruppen

Formål: At vedligeholde og udvikle vores hjemmeside og fremme vores aktiviteter via andre online platforme.

Sekretariat

Holder styr på organisationen og vores økonomi, tager imod henvendelser og uddelegerer opgaver.