350s globale mål

Klimaorganisationen 350.org har globalt formuleret de følgende mål.

1. Lad kulbrinterne blive i Jorden.

– Træk fossilindustriens ”social licence” tilbage.

– Kæmp ikoniske kampe mod fossilinfrastruktur.

– Giv en modfortælling til industrien/staterne.

2. Hjælp med at bygge en ny mere lige lavemissionsøkonomi

– Fremme investeringer i lokalsamfundsbaserede bæredygtighedsløsninger.

– Støt lokalsamfund, der står over for påvirkning af klimaændringer & byg klimaløsninger for en økonomi fri for fossile brændsler.

3. Pres regeringer og stater til at begrænse udslip

– Kør lokal og nationale kampagner rettet mod ledere

– Benyt store regionale og internationale begivenheder som klimaforhandlinger og økonomiske topmøder.

350.org/how

350 Klimabevægelsen i Danmark arbejder dog ikke pr. januar 2017 aktivt med alle disse mål.

Betaling i gang

Se KlimaTV

Se KlimaTV

Vores stadigt voksende samling af klimavideoer fra ind- og udland.

Bliv medlem

Bliv medlem

Medlemskab koster 250 kr. for almindelige medlemmer, 100 kr. for studerende, pensionister og arbejdsløse og 500 kr. for foreninger.