Nyhed: Se referatet fra landsmødet og Landsudvalgets beretning her!

Dato: Søndag den 8. oktober 2017
Sted: Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, København – hele dagen

Program formiddag

Tid: Kl. 10.00-12.00.
Der serveres kaffe og the under arrangementet.

A) Vedtagelse af dagsorden

B) Valg af referent

C) Valg af ordstyrer

D) Beretning fra landsudvalget

E) Erfaringsudveksling fra lokal- og temagrupperne

F) Behandling af indkomne forslag
Landsudvalget fremlægger 6 forslag til vedtægtsændringer

G) Økonomi

H) Aflæggelse af regnskab

I) budget (inkl. vejledende kontingent, fordelingsnøgle mv.)

J) Handlingsplan og arbejdsprogram.

K) Valg til landsudvalg
Der vælges 7 ordinære medlemmer + 2 suppleanter

I) Valg af revisorer

Mødets dagsorden er fastsat i henhold til foreningens vedtægter: https://www.klimabevaegelsen.dk/vedtaegter/

Kl. 12.00 – 13.00 Pause m. frokost

Mødedeltagere opfordres til at medbringe egen frokost, eller til at købe frokost/sandwich hos nærliggende bager.


Program eftermiddag kl. 13.00-14.45

Klima-aktivisme – erfaringer og udfordringer

(servering af kaffe og the undervejs)

Organisering, rekruttering og mobilisering – sådan gjorde vi
Korte oplæg ved
● Bodil Waagensen, koordineringsgruppen (”Nul huller i Lolland-Falsters undergrund”)
Rebecca Leigh Rutt, ”Folkets Klimamarch København 2017” (på engelsk, vi oversætter).

Dialog med workshoppens deltagere. Kom med de spørgsmål, som interesserer dig som ny eller erfaren klima¬aktivist.

Samarbejde og netværk – gennem 350 Klimabevægelsen i Danmark?
Klimaaktivisme, lokalt og på gadeplan, er vigtig for Klimabevægelsen, og Landsudvalget har netop besluttet at sætte mere fokus på den. Hvilken støtte har klimaaktivister brug for, og hvad kan Klimabevægelsen konkret tilbyde, særligt mht. netværk?

Deltagelse er gratis, tilmelding skal ske til sek@klimabevaegelsen.dk forud for arrangementet.
Link: https://www.facebook.com/events/1738666996437830/Program eftermiddag kl. 15.00-17.00


Kommunen som klimaktør og kommunalvalg 2017

Tilbage i 2009 besluttede Københavns borgerrepræsentation at København skal være verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025. Men hvor langt er vi nået, og hvad er politikernes planer for at indfri målet? Ved lanceringen af Københavns Klimaplan i 2012, der blev det fremført at København skulle bygge vindmøller og solceller, at bygningerne i København skulle energirenoveres, at busserne skulle køre på el og gas, at energiforsyningen skulle omlægges fra kul, at alle københavnere skulle cykle mere – men har politikerne leveret varen? Tag del i debatten med nogle af borgerrepræsentationens måske kommende medlemmer på dette 2017-klima-kommunalvalgs-debatmøde.

15.00 Velkomst og introduktion til dagens debat og valgkandidater

(servering af kaffe, the og kage undervejs)

Valgkandidater
Niko Grünfeld, Alternativet, København
Sisse Marie Welling, Socialistisk Folkeparti, København
Jakob Haugaard, Socialdemokratiet, København
Peter Bjerregaard, Konservative, København
Asger Hagelund, Radikale Venstre, København

Kl. 15.05 – 15.40 Omstilling til grøn energi i København
Kort 1 minutters oplæg fra hver af oplægsholderne
Spørgsmål fra salen indenfor emnet, som tentativt inkluderer noget med ambitioner for omlægning af Københavnernes varme- og energiforsyning fra fossile brændsler til grøn energi (vind, sol-energi, geotermi, biomasse mv.), fjernvarme, energibesparelser, energirenovering, gadebelysning, varmepumper, lagring af grøn energi

Kl. 15.40 – 16.20 Omlægning til grøn transport i København
Kort 1 minutters oplæg fra hver af oplægsholderne
Spørgsmål fra salen indenfor emnet, som tentativt inkluderer noget om kollektiv transport, cyklisme, bustransport, lastbiler, elbiler, brintbiler, selvkørende biler, samkørsel, skibstransport, luftfart, togtransport, letbaner, parkeringspolitik osv. osv.

Kl. 16.20 – 17.00 København som grøn metropol for de mange
Kort 1 minutters oplæg fra hver af oplægsholderne
Spørgsmål fra salen indenfor emnet, som tentativt inkluderer noget om bynær natur og biodiversitet (fx Amager Fælled), luftforurening og støj (fx udvidelse af Lufthavnen), grønne tage, affaldssortering, klimatilpasning, økologi, madordninger, undervisning

Kl. 17.00 – Afrunding og tak for i dag

Link: https://www.facebook.com/events/201176630417179