Søndag 8. oktober 2017
Sted: Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, København

Program formiddag

Tid: Kl. 10.00-12.00.
Der serveres kaffe og the under arrangementet.

A) Vedtagelse af dagsorden
B) Valg af referent
C) Valg af ordstyrer
D) Beretning fra landsudvalget
E) Erfaringsudveksling fra lokal- og temagrupperne
F) Behandling af indkomne forslag
G) Økonomi
H) Aflæggelse af regnskab
I) budget (inkl. vejledende kontingent, fordelingsnøgle mv.)
J) Handlingsplan og arbejdsprogram.
K) Valg til landsudvalg
Der vælges 7 ordinære medlemmer + 2 suppleanter
I) Valg af revisorer

Mødet dagsorden er fastsat i henhold til foreningens vedtægter: https://www.klimabevaegelsen.dk/vedtaegter/

Kl. 12.00 – 13.00 Pause m. frokost

Mødedeltagere opfordres til at medbringe egen frokost, eller til at købe frokost/sandwich hos nærliggende bager.

Program eftermiddag kl. 13-15
Sted: Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, København

Klimabevægelsens lokale aktivister. Erfaringer og udfordringer
– Workshop for lokale ildsjæle – og for dig, som gerne vil være aktiv i klimaarbejdet.

13.00 Velkomst og introduktion til dagens debat
– servering af kaffe og the

13.10 – 15.00 Erfaringsudveksling og strategiudvikling
Vi inviterer én af Klimabevægelsens garvede medlemmer og lægger til rette for udveksling af erfaringer, udfordringer og gode idéer. Fokus er:

  • Organisering og mobilisering, i det daglige og ved tilrettelæggelse af en kampagne (med oplæg og deling mellem workshoppens deltagere).
  • Hvordan kan det lokale afsæt, Klimabevægelsens nationale samarbejdspartnere og 350.org spille sammen til en klimakamp, der rykker?

Landsudvalget arbejder på sagen og håber på gode input’s fra workshoppen.
Programmet er under udarbejdelse.

Deltagelse er gratis, tilmelding skal ske til sek@klimabevaegelsen.dk forud for arrangementet.
Link: https://www.facebook.com/events/1738666996437830/

Program eftermiddag kl. 15-17
Sted: Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, København

Kommunen som klimaaktør og kommunalvalg 2017

Tilbage i 2009 besluttede Københavns borgerrepræsentation at København skal være verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025. Men hvor langt er vi nået, og hvad er politikernes planer for at indfri målet? Ved lanceringen af Københavns Klimaplan i 2012, der blev det fremført at København skulle bygge vindmøller og solceller, at bygningerne i København skulle energirenoveres, at busserne skulle køre på el og gas, at energiforsyningen skulle omlægges fra kul, at alle københavnere skulle cykle mere – men har politikerne leveret varen? Tag del i debatten med nogle af borgerrepræsentationens måske kommende medlemmer på dette 2017-klima-kommunalvalgs-debatmøde.

15.00 Velkomst og introduktion til dagens debat
– servering af kaffe, the og kage

15.05 – 15.30 Kommunale klima-ambitioner
5 x 3 minutters indledende oplæg ved følgende kandidater til kommunalvalget
Niko Grünfeld,
Alternativet, København
Sisse Marie Welling, Socialistisk Folkeparti, København
Jakob Haugaard,
Socialdemokratiet, København
Peter Bjerregaard,
Konservative, København
Asger Hagelund,
Radikale Venstre, København

15.30 – 16.50
Plenum debat med oplægsholderne

Link: https://www.facebook.com/events/201176630417179

Ja Nej