Danske pensionsopsparere: Vores opsparinger skal ud af sort energi

Danske pensionsopsparere: Vores opsparinger skal ud af sort energi

Næsten dagligt hører vi at klimaforandringer som følge af global opvarmning truer vores civilisation. Det internationale Energi Agentur og FN’s klimapanel har konkluderet, at 2/3 af verdens fossile reserver ikke må afbrændes, hvis den globale opvarmning skal holdes under de 2 graders global temperaturstigning, som ifølge alle seriøse videnskabelige beregninger er det absolutte maksimum for hvad vores planet kan bære. Alligevel er vi næsten alle, som medlemmer af en pensionskasse, og på grund af pensionskassernes enorme investeringer i kul, olie og gas-selskaber, med til at sikre at der globalt anvendes over 4.400 milliarder kroner på efterforskning efter flere fossile brændsler. Vi bidrager altså med investeringer som har den konsekvens at verden bliver 3-5 grader varmere. Det er åbenlyst etisk uansvarligt, og ifølge økonomiske analytikere, så er det også økonomisk risikabelt. De fossile reserver er nemlig prissat urealistisk højt, når vi må forudse at de fossile selskaber vil komme under stigende pres fra civilsamfundet og politikere med indgreb, reguleringer og nye skatter, samt fra konkurrencen fra de stadigt billigere grønne teknologier.

Denne uholdbare investeringspraksis er heldigvis under stigende pres. Det globale netværk Fossil Free har på rekordtid overbevist hundredevis af universiteter, kirkelige institutioner, fonde og pensionskasser rundt omkring i verden om det fornuftige i at frasælge aktier i kul, olie og gas-selskaber. I Danmark arbejder netværket ”AnsvarligFremtid” med at indsamle underskrifter fra pensionskassemedlemmer, underskrifter der skal sikre, at danske pensionsselskaber gradvist går væk fra investeringer i fossil energi.

AnsvarligFremtid vil i april 2015 fremsætte forslag om frasalg af investeringer i kul, olie og gas-selskaber på generalforsamlingerne hos 6 danske pensionsselskaber: Danske Civil- og Akademiingeniørers Pensionskasse (DIP), Juristernes og Økonomernes Pensionskasse (JØP), de 3 Pensionsselskaber under Unipension (MP, PJD og AP), samt Pensionskassen for teknikum og diplomingeniører (ISP). AnsvarligFremtid forventer stor tilslutning til forslagene fordi der næsten dagligt kommer ny information som taler for det. Eksempelvis har den nordiske storbank Nordea, Danmarks største Pensionsselskab PFA og verdens største statslige fond, Den Norske Oliefond, for nyligt meldt ud at man allerede er i gang med at frasælge store aktieposter i kulindustrien. Den tyske bankgigant Deutsche Bank fortæller at prisen på solceller er faldet med 60 procent i løbet af de seneste tre år, og at den vil falde yderligere 40 procent frem til slutningen af 2017, og flere kilder dokumenterer at den lave oliepris allerede har kostet investorer mere end 2.290 milliarder kroner på grund af olie- og gas-selskabernes aktiekurstab. Sådanne udmeldinger vil overbevise folk om at flytte deres penge væk fra sort energi og over til energiprojekter, som ikke ødelægger vores fælles fremtid.

Læs mere om AnsvarligFremtid og hvordan du kan skrive under på www.ansvarligfremtid.dk

Thomas Meinert Larsen, talsperson for Klimabevægelsen – en partipolitisk uafhængig bevægelse.


Facebookgruppen

KlimaTV

Facebookgruppen

KnapKontingent

Hvad sker der ellers?

« maj 2015 » loading...
man tirs ons tors fre lør søn
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Se vores grundlag her!

Klimabevægelsen i Danmark

Klimabevægelsen i Danmark er en uafhængig græsrodsbevægelse, der arbejder for at bekæmpe klimakrisen nedefra og op. Det gør vi via folkeoplysning, lokale klimainitiativer og fredelige kampagner, der skal påvirke vores politiske system, medier, uddannelsesinstitutioner og andre nøgleaktører.

Den menneskeskabte udledning af drivhusgasser bidrager hver dag til at øge klimakrisen og forringe vilkårene for både naturen og de kommende generationer af mennesker på Jorden. Men mange politikere og kortsynede lobbygrupper forsøger ihærdigt at benægte eller ignorere dette. Selvom der er opstået mange gode klimainitiativer i det seneste årti, er den politiske vilje til at standse klimakrisen stadig begrænset.

Klimakrisen forsvinder ikke af sig selv. For at løse den er vi nødt til at gennemføre en national og global omstilling til 100 % vedvarende energi og lade en stor del af de fossile brændstoffer blive i jorden. Omstillingen kræver noget af hver enkelt af os. At vi engagerer os, søger svar og skaber løsninger. Og at vi i fællesskab skaber et målrettet pres på vores politikere, som fører til politisk handling.


KlimaTV

KlimaTV er et godt eksempel på en gruppe, der er udsprunget af Klimabevægelsen. KlimaTV informerer om store og små klimaemner ved at indsamle og selv producere videoer. Se dem på vores medlemsnetværk – og bidrag selv med nye.

Gå til AnsvarligFremtid

AnsvarligFremtid

Ved at deltage i denne kampagne er du med til at overtale dit pensionsselskab til at sælge sine aktier i kul, gas og olie. Lige nu er din pensionsopsparing investeret i at ødelægge kloden – og du risikerer tilmed at pengene går tabt…

Gå til Klimaforandring i medierne

Klimaforandring i medierne

Denne nyhedsblog observerer og kommenterer mediernes dækning af klimakrisen. Klimabevægelsen arbejder selv for at få medierne til at sætte større fokus på klimaet og sikre en saglig og videnskabeligt funderet dækning.

Vores netværk

På Klimabevægelsens medlemsnetværk får du overblik over vores medlemmer og deres aktiviteter. Meld dig ind og vær med!